Nutriční péče v domácím prostředí

03/2018

MUDr. Michal Šenkyřík

Interní gastroenterologická klinika, LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Domácí nutriční podpora zahrnuje aplikaci enterální a parenterální výživy v domácím prostředí při selhání přirozeného způsobu výživy. Domácí enterální výživa používá různé modality a přístupové cesty při zachování funkce střeva. Chronické intestinální selhání indikuje závislost na domácí parenterální výživě, která je podávána dlouhodobými centrálními žilními vstupy. Domácí nutriční péče zlepšuje kvalitu života pacienta a je ekonomicky výhodnější ve srovnání s hospitalizační péčí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

domácí nutriční podpora, chronické intestinální selhání, syndrom krátkého střeva, domácí enterální výživa, domácí parenterální výživa

 

SUMMARY

Home artificial nutrition (HAN) includes application of enteral and parenteral nutrition in home enviroment, in cases of natural nutrition access failure. Home enteral nutrition uses various modality and ways, when persist the functional bowel. Chronic intestinal failure indicates dependence of home parenteral nutrition and is aplicated with central venous accesses. Home artificial nutriton improves patient's quality of life and is more economical compared with hospital care.

 

KEY WORDS

home artificial nutrition, chronic intestinal failure, short bowel syndrom, home enteral nutrition, home parenteral nutrition

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM