Obstrukční spánková apnoe - nové trendy v diagnostice a léčbě

05/2022

MUDr. Petra Voglová

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

 

Obstrukční spánková apnoe je nejběžnější poruchou dýchání ve spánku s vysokou prevalencí, která je spojena s nárůstem obezity. Primární terapií u většiny pacientů, zejména pak u pacientů se středně těžkou až těžkou obstrukční spánkovou apnoí, je přetlak v dýchacích cestách (positive airway pressure, PAP). Compliance k PAP však není ani zdaleka ideální a pro optimalizaci péče je nezbytný individualizovaný léčebný přístup.

 

Klíčová slova

obstrukční spánkové apnoe, obezita, přetlak v dýchacích cestách, compliance

 

SUMMARY

Obstructive sleep apnea is the most common respiratory sleep disorder, with a high prevalence that is linked to the increase in obesity. The primary therapy for most patients, especially those with moderate to severe obstructive sleep apnea, is positive airway pressure (PAP). However, compliance with PAP is far from perfect. An individualized treatment approach that emphasizes chronic disease management that improves sleep-related health outcomes is necessary to optimize care.

 

Key words

obstructive sleep apnea, obesity, positive airway pressure, compliance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM