Očkování pacientů s autoimunitním zánětlivým revmatickým onemocněním při léčbě novými biologickými léky a inhibitory JAK

03/2019

MUDr. Mária Filková, Ph.D.

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Pacienti s autoimunitním zánětlivým revmatickým onemocněním (autoimmune inflammatory disease, AIIRD) mají vyšší riziko infekčních komplikací, které je důsledkem řady faktorů. Očkován by měl být každý pacient s AIIRD, u kterého bude prováděna imunosupresivní léčba. Pacienti by měli být očkováni proti pneumokokovým infekcím, chřipce a rizikoví pacienti též proti hepatitidě B. Očkování může být provedeno i v průběhu léčby (kromě depleční terapie cílené na B lymfocyty), ale je preferováno v situaci stabilizovaného onemocnění s nižší aktivitou. Některé druhy léčby mohou ovlivnit protilátkovou odpověď, ta ale bývá obvykle dostatečná k dosažení séroprotekce. Očkování živými vakcínami není u imunosuprimovaných pacientů doporučováno, ale ve specifických případech ho lze zvážit, zejména před zahájením terapie inhibitory Janusových kináz (JAK).

 

Klíčová slova

vakcinace, JAK inhibitory, biologická léčba

 

SUMMARY

Patients with autoimmune inflammatory rheumatic disease (AIIRD) are at high risk of infections as a result of multiple factors. AH patients with AIIRD should be vaccinated against pneumococcus and influenza prior commencing an immunosuppressive therapy, vaccination against hepatitis B should be considered in at risk individuals. Vaccination can be performed also during ongoing therapy (except B-lymphocyte depleting therapy) but is preferred during a stable disease with low disease activity. Some treatment modalities may alter the immunologic response, but this is usually satisfactory to provide seroprotection. Vaccination with live

 

attenuated vaccines is not recommended in patients on immunosuppressive therapy, but may be considered under certain circumstances, such as prior commencing therapy with inhibitors of Janus kinases (JAK).

 

Key words

vaccination, JAK inhibitors, biologics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM