Očkování proti chřipce v seniorské populaci – nová vysokodávková očkovací látka Efluelda

05/2023

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Chřipka je onemocnění, která se objevuje prakticky každoročně formou chřipkové epidemie, která přichází do České republiky většinou v prosinci až lednu a trvá několik měsíců. Nejedná se o banální onemocnění, ale naopak. Chřipka může mít velmi těžký průběh, a především v mezních věkových skupinách může vést k prudkému zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce k úmrtí, ať již na chřipku samotnou nebo její primárně virové nebo bakteriální komplikace či na zhoršení základního onemocnění. Lidé často zaměňují běžné respirační infekce za chřipku, a i to je jeden z důvodů, proč odmítají očkování. Přitom právě očkování je jedinou spolehlivou ochranou proti tomuto závažnému onemocnění.

 

Klíčová slova

chřipka, očkování, Efluelda

 

SUMMARY

Influenza is an iflness which recurs virtually every year in the form of a flu epidemic, reaching the Czech Republic mainly between December and January and lasting several months. It is no trivial matter. Just the opposite. Influenza can have a very severe course mainly among extreme age groups where it can lead to serious worsening of a patient's condition and even lead to death whether or not as a result of influenza itself or its viral or bacterial complications or a worsening of the underlying illness. People often confuse a common respiratory infection with influenza, and this is one of the reasons why they refuse vaccination. Nevertheless, vaccination is the one reliable protection against this serious illness.

 

Key words

influenza, vaccination, Efluelda

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM