Očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami

01/2021

RNDr. Marek Petráš, Ph.D.

Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Nová pandemie způsobená virem SARS-CoV-2, rozšířeným po celém světě, od počátku loňského roku 2020 vyvolala potřebu rychle vyvinout odpovídající vakcínu, která by byla dostupná pro celosvětovou populaci. Od počátku bylo zřejmé, že jedna vakcína stačit nebude. Tohoto pomyslného úkolu se zhostilo mnoho vývojových laboratoří po celém světě a navrhly různé typy vakcín, tj. inaktivované celovirionové, subjednotkové, živé nebo vektorové a genetické. Právě ten posledně uvedený typ získal pomyslné prvenství v rychlosti vývoje, výroby a klinického hodnocení a stal se na počátku ledna 2021 dostupným v zemích Evropské unie. Genetické mRNA vakcíny nebyly dosud používány v rámci běžného očkování používány, a proto si zaslouží zvýšenou pozornost. Tato práce předkládá souhrn stávajících poznatků o mechanismu, účinnosti a bezpečnosti očkování genetickými mRNA vakcínami.

 

Klíčová slova

genetické vakcíny, mRNA, covid-19, účinnost, bezpečnost, imunogenita

 

SUMMARY

A new pandemic caused by the worldwide spread SARS-CoV-2 since the beginning of the last year 2020 has evoked the need to rapidly develop an appropriate vaccine that would be available to the global population. From the beginning, it was clear that one vaccine would not be enough. Many development laboratories around the world have undertaken this task and they have designed various types of vaccines, i.e. inactivated whole-virus, subunit, live or vector and genetic ones. It was the genetic vaccine that won the imaginary lead in the speed of development, production and clinical trials and it has become available in the countries of the European Union in the beginning of 2021. Genetic mRNA vaccines have not yet been used in routine vaccination and therefore they deserve increased attention. This work presents a summary of current knowledge about the mechanism, efficacy and safety of vaccination with genetic mRNA vaccines.

 

Key words

genetic vaccines, mRNA, COVID-19, efficacy, safety, immunogenicity

   

   

  Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

  Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

   

  VÍCE O PŘEDPLATNÉM