Od patofyziologie migrény k monoklonálním protilátkám

05/2019

MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Tento systematický přehled shrnuje existující znalosti o patofyziologii migrény v současnosti a vývoj monoklonálních protilátek v léčbě tohoto onemocnění. V patofyziologii migrény hraje rozhodující úlohu aktivace trigeminovaskulárního systému a uvolnění calcitonin gene-related peptidu (CGRP), substance P a neurokininu A. Tyto mediátory vedou k sterilnímu perivaskulárnímu neurogennímu zánětu na meningách. Pozornost je směřována zejména k CGRP, který se zdá být klíčovým mediátorem v patofyziologii migrény. V trigeminovaskulárním systému aktivace určitých subtypů kanálů TRP (transient receptor potential channels), tzv. TRPV1 a TRPA1, je zodpovědná za uvolnění CGRP a dalších mediátorů z trigeminových nociceptivních neuronů. Nejslibnějším novým přístupem v profylaktické léčbě jsou monoklonální protilátky schopné blokovat buď CGRP, nebo jeho receptor, jako je erenumab, fremanezumab, galcanezumab a eptinezumab. Nedávno se pozornost soustředila na tzv. pituitary adenylate cyclase-activating peptide 38 (PACAP38), který se zdál být u migrény zajímavou molekulou. Avšak profylaktický účinek monoklonálních protilátek proti tomuto peptidu nebyl potvrzen.

 

Klíčová slova

migréna, trigeminovaskulární systém, CGRP, TRP kanály, CGRP monoklonální protilátky, PACAP38

 

SUMMARY

This systematic review summarizes the clinical manifestations and the existing knowledge about the pathophysiology of migraine. In the pathophysiology of migraine the activation of trigeminovascular system and the release of calcitonin gene-related peptide (CGRP), substance P and neurokinin A plays the most important role. These mediators lead to the sterile perivascular neurogenic inflammation in meninges. The attention is targeted especially to the CGRP, which seems to be the key mediator in the pathophysiology of migraine. In trigeminovascular system activation of certain subtypes of transient receptor potential (TRP) channels, so called TRPV1 and TRPA1 is responsible for the release of CGRP and other mediators from trigeminal nociceptive neurons. The most promising new approach in the prophylactic treatment are monoclonal antibodies able to block either CGRP or its receptor, such as erenumab, fremanezumab, galcanezumab, and eptinezumab. Recently attention has focused on pituitary adenylate cyclase-activating peptide 38 (PACAP38), which seemed to be an interesting molecule in migraine. However preventative effect of monoclonal antibodies against this peptide was not confirmed.

 

Key words

migraine, trigeminovascular system, CGRP, TRP channels, CGRP monoclonal antibodies, PACAP38

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM