Odvrácená tvář biologik z pohledu pneumologa

06/2019

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Nemocnice sv. Alžběty, Praha

 

SOUHRN

Léčiva označovaná jako biologická velmi výrazně zasáhla v posledních letech do léčby řady nemocí a často z neléčitelných chronických mutilujících onemocnění učinila nemoci léčbou ovlivnitelné, a dokonce někdy vyléčitelné, a tím změnila osud milionů nemocných. Nicméně biologické léky svými mechanismy účinku dokáží zasáhnout i do imunitních dějů podílejících se na obraně proti infekcím a mohou způsobit nerovnováhu imunitního systému, která sama vede ke spuštění nových imunopatologických stavů. Na to je vždy třeba myslet při indikaci a vedení této léčby.

 

Klíčová slova

cílená léčba, plicní infekce, intersticiální plicní procesy, autoimunita

 

SUMMARY

Biological drugs have been extensively involved in the treatment of a number of diseases in recent years and have often made incurable chronic mutilizing diseases treatable, and even sometimes curable, by treatment, changing the fate of millions of patients. However, biological drugs, by their mechanism of action, can also interfere with the immune processes involved in the defense against infections and can cause an imbalance of the immune system, which itself leads to the initiation of new immunopathological states. This should always be considered in the indication and management of this treatment.

 

Key words

targeted treatment, lung infection, interstitial lung processes, autoimmunity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM