Ofatumumab a siponimod v léčbě roztroušené sklerózy - kazuistiky

06/2022

MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.1; MUDr. Simona Halúsková1; doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.2; prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN1

1Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové

2Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Ofatumumab je plně humánní antiCD20 monoklonální protilátka schválená k léčbě dospělých pacientů s aktivní relapsremitentní formou roztroušené sklerózy. Jedná se o první B buněčnou terapii určenou k domácí subkutánní aplikaci jednou měsíčně. Siponimod je registrován v České republice k léčbě sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy. Siponimod je prvním účinným léčebným přípravkem určeným k léčbě pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy, který příznivě ovlivňuje jak klinické parametry, tak parametry magnetické rezonance. Jsou prezentovány tři kazuistiky u pacientů s RS léčenými ofatumumabem a siponimodem.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, ofatumumab, siponimod

 

SUMMARY

Ofatumumab is a fully human antiCD20 monoclonal antibody approved for the treatment of adult patients with active relapsingremitting multiple sclerosis. It is the first selfadministered Bcell therapy given monthly via subcutaneous injection at one's home. Siponimod is registered for treatment secondary progressive multiple sclerosis in Czech Republic. Siponimod is the first effective medicinal product for the treatment of patients with secondary progressive multiple sclerosis which favorably affects both clinical and magnetic resonance parameters. Three case reports of MS patients treated with ofatumumab and siponimod are presented.

 

Key words

multiple sclerosis, ofatumumab, Siponimod

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM