Okamžitá monitorace glykemie nejen v léčbě diabetu 1. typu

01/2022

MUDr. Zuzana Hladíková

Centrum diabetologie, IKEM, Praha

 

SOUHRN

Glukózové senzory jsou běžně součástí léčby pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Používání senzorů zlepšuje glykemické parametry a zvyšuje kvalitu života. Pro pacienty s diabetes mellitus 2. typu nejsou zatím glukózové senzory hrazeny ze zdravotního pojištění. Z dostupných studií však vyplývá, že z používání senzorů pro okamžitou monitoraci glukózy (flash glucose monitoring, FGM) profitují i tito pacienti, a proto se FGM nabízí jako bezpečná a účinná náhrada měření glukometrem.

 

Klíčová slova

okamžitá monitorace glykemie, diabetes mellitus 2. typu, hypoglykemie

 

SUMMARY

Glucose sensors are a routine part of type 1 diabetes treatment. Use of glucose sensors improves glycemic parameters and increases quality of life. Glucose sensors are not yet covered by health insurance for type 2 diabetes patients. According to available studies, the use of flash glucose monitoring (FGM) sensor in these patients is beneficial, suggesting FGM is a safe and effective replacement of self-monitoring of blood glucose with glucometer.

 

Keywords

flash glucose monitoring, type 2 diabetes, hypoglycemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM