Optimální léčba onemocnění štítné žlázy v graviditě

04/2017

Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Léčba onemocnění štítné žlázy, především poruchy funkce, je důležitá jak pro klidný průběh gravidity, tak pro správný vývoj plodu. Nesprávná léčba, tj. nedostatečná nebo nadměrná substituce hormonů u žen se sníženou funkcí může mít negativní dopad na řadu okolností ve vztahu ke graviditě. Obdobně i léčba zvýšené funkce musí být přesně dávkována, protože thyreostatika placentou procházejí. Navíc zvyšující se věk těhotných žen a negativní vlivy životního prostředí zhoršují zdraví žen a vývoj dětí, proto je nutné usilovat o včasnou diagnostiku funkčních poruch štítné žlázy a jejich optimální léčbu. Diagnostické a terapeutické postupy mají vycházet z moderních doporučení vypracovaných odborníky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

štítná žláza, těhotenství, protilátky proti štítné žláze, hypothyreóza

 

SUMMARY

Treatment of thyroid gland diseases, especially dysfunction, is important not only for successful pregnancy, but also for correct development of the fetus. In case of incorrect treatment, i.e. insufficient or excessive substitution for women with reduced function may have negative impact for both, mother and child. Also, treatment of thyroid gland hyperfunction must be balanced exactly, because antithyroid drugs cross placenta. Moreover the increasing age of pregnant women and negative influence of deteriorating environment worsen the health of women and development of children, thus it is very important to try hard about well-timed diagnosis of thyroid gland dysfunction and optimal treatment as well. Diagnosis and treatment procedures should be based on modern recommendations, worked out by specialist.

 

KEY WORDS

thyroid, pregnancy, thyroid antibodies, hypothyroidism

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM