Optimální možnosti diagnostiky a léčby psoriatické artritidy

02/2018

MUDr. Jiří Štolfa

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Psoriatická artritida je kloubní onemocnění asociované s psoriázou, které se řadí do skupiny spondyloartritid spolu s ankylozující spondylitidou a reaktivními a enteropatickými spondyloartritidami. Artritidou onemocní zhruba 30 % pacientů s psoriázou. Klinické i rentgenové projevy psoriatické artritidy mají některé rysy, které ji odlišují od ostatních artritid. Psoriatická artritida byla považována za relativně benigní onemocnění (ve srovnání s revmatoidní artritidou), ale v současné době se ukazuje, že onemocnění vede u značné části pacientů k těžkému funkčnímu omezení a snížení kvality života. V posledních letech došlo ke značnému pokroku ve znalosti etiopatogeneze onemocnění, který umožnil vývoj nových cílených léků. Současně se upřesnila strategie léčby s důrazem na „léčbu k cíli“. To je i obsahem nových doporučení České revmatologické společnosti ČLS JEP pro léčbu a monitoring psoriatické artritidy.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

psoriáza, psoriatická artritida, etiopatogeneze, diagnostická kritéria, biologická léčba, léčba k cíli

 

SUMMARY

Psoriatic arthritis is a joint disease associated with psoriasis, which is ranked among the group of spondyloarthritidies, together with ankylosing spondylitis, reactive and enteropathic spondyloarthritidies. Psoriatic arthritis develops in up to 30 % of patients with psoriasis. Clinical and X-ray manifestations of psoriatic arthritis have some features, which differentiate it from other arthritidies. Psoriatic arthritis was formerly considered a relatively benign condition, but it is now recognized that the disease can lead in significant part of patients to severe functional impairment with decreased quality of life. In recent years there was a considerable progress in knowledge of etiopathogenesis, which enabled the development of new classes of drugs. At the same time the strategy of the therapy was refined with emphasis on treat-to-target principle. This is also included in the new recommendations for the therapy and monitoring of psoriatic arthritis of the Czech Society of Rheumatology.

 

KEY WORDS

psoriasis, psoriatic arthritis, etiopathogenesis, diagnostic criteria, biologic therapy, treat-to-target

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM