Opustil nás profesor Vítězslav Kolek

01/2020

VZPOMÍNÁME

 

K naší velké lítosti nás ve věku 66 let nečekaně opustil náš dlouholetý spolupracovník a člen redakční rady časopisu Onkologická revue, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, pan prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP.

Profesor Vítězslav Kolek byl rodilý „Olomoučák“ a Olomouci zůstal věrný celý život. Prožil zde dětství, absolvoval základní i střední školu. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, kde zastával později i funkci proděkana. Od roku 1999 byl přednostou olomoucké Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého, dále byl místopředsedou a emeritním předsedou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Celý profesní život věnoval onkologii a pneumologii. Zabýval se především výzkumem sarkoidózy a jiných intersticiálních plicních procesů. Publikoval také řadu významných prací z pneumoonkologie a byl oceňovaným odborníkem u nás i v zahraničí. Věnoval se i pedagogické činnosti a postgraduálnímu vzdělávání.

Profesor Vítězslav Kolek byl výraznou a velmi oceňovanou osobností nejen české pneumologie a pneumoonkologie a bude navždy zapsán v našich srdcích, v srdcích svých kolegů i pacientů.

 

Děkujeme, pane profesore!

Redakce