Pacient s psoriázou a neřešenými bolestmi zad - kazuistika

03/2022

MUDr. Jan Hugo1; doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.2

1 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

2 Oddělení revmatologie dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Prezentovaná kazuistika popisuje případ pacienta s psoriázou, trpícího dlouhodobými bolestmi zad, které ale nebyly nijak řešeny. Až na základě dovyšetřování na dermatovenerologické klinice vzniklo vážné podezření na možnou přítomnost dosud nerozpoznané ankylozující spondylitidy. Doplněné revmatologické vyšetření toto podezření konfirmovalo. U pacienta byla z revmatologické indikace zahájena biologická terapie, kvůli špatné compliance pacienta ale musela být ukončena. I přes neuspokojivé završení případu tato kazuistika názorně dokumentuje důležitost spolupráce mezi dermatologem a revmatologem.

 

Klíčová slova

psoriáza, bolest zad, ankylozující spondylitida

 

SUMMARY

The presented case report describes a case of a patient with psoriasis who had been suffering from back pain for a long time, but it had not been managed in any way. Only after further investigation at the dermatovenerology a serious suspicion of the possible presence of an unrecognized ankylosing spondylitis arose. Subsequent rheumatological examination confirmed this suspicion. Biological therapy was initiated for rheumatological indication but had to be discontinued because of a patient's poor compliance. Despite the unsatisfactory conclusion of the case, this case report demonstratively illustrates the importance of cooperation between dermatologist and rheumatologist.

 

Key words

psoriasis, back pain, ankylosing spondylitis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM