Palindromický revmatismus

03/2020

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie LF UK a FN, Plzeň

 

SOUHRN

Palindromický revmatismus je charakterizován přerušovanými atakami bolesti, erytémem a otoky kloubů a kolem kloubů s různým stupněm bolestivosti. Bylo prokázáno, že většina pacientů s palindromickým revmatismem má autoprotilátky asociované s revmatoidní artritidou a že u mnohých z nich se revmatoidní artritida nakonec vyvine. To vedlo k tomu, že byl palindromický revmatismus často vnímán jako relaps-remitující varianta revmatoidní artritidy. Klinické a zobrazovací fenotypy palindromického revmatismu však naznačují důležité rozdíly mezi palindromickým revmatismem a revmatoidní artritidou. Kromě toho má vzorec zánětu pozorovaný u palindromického revmatismu zajímavé paralely se vzorem pozorovaným u autoinflamatorních onemocnění. Chybí kontrolované klinické studie, léčba a péče o pacienty s palindromickým revmatismem je stále spíše empirická.

 

Klíčová slova

palindromický revmatismus, bolest, erytém, otoky kloubů, autoprotilátky, revmatoidní artritida, léčba

 

SUMMARY

Palindromic rheumatism is characterized by intermittent flares of pain, erythema and swelling of the joints and around the joints with different severity of pain. A significant number of patients with palindromic rheumatism have rheumatoid arthritis - related autoantibodies and that may eventually develop rheumatoid arthritis. As a result, palindromic rheumatism was often perceived as a relapsing-remitting variant of rheumatoid arthritis. Clinical and imaging phenotypes of palindromic rheumatism can indicate important distinctions from rheumatoid arthritis. Furthermore, the pattern of inflammation seen in palindromic rheumatism has parallels with at seen in autoinflammatory diseases. No controlled clinical trials have been carried out in palindromic rheumatism and the treatment and management is still empirical.

 

Key words

palindromic rheumatism, pain, erythema, swelling of the joints, autoantibodies, rheumatoid arthritis, management

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM