Pangenotypové režimy léčby u pacientů s hepatitidou C

04/2019

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Léčba chronické hepatitidy C kombinací přímo působících perorálních virostatik má vysokou účinnost (až 100 %), minimum kontraindikací a mimořádně příznivý bezpečnostní profil. Podle platných evropských i českých doporučení jsou pro léčbu chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) preferovány terapeutické režimy účinné proti všem genotypům HCV (pangenotypové režimy). Celosvětově i v České republice jsou dostupné tři pangenotypové režimy pro léčbu chronické infekce HCV. Ve všech případech jde o fixní kombinace, tedy dva nebo tři účinné léky jsou obsaženy v jedné tabletě: 1. kombinace sofosbuviru s velpatasvirem, 2. kombinace sofosbuviru, velpatasviru a voxilapreviru a 3. kombinace glekapreviru s pibrentasvirem.

 

Klíčová slova

virová hepatitida C, přímo působící virostatika, bezinterferonová léčba, pangenotypové režimy

 

SUMMARY

Chronic hepatitis C therapy using directly acting antivirals has high efficacy (till 100 %), minimum contra-indications and extraordinarily favorable safety profile. According to the current European a Czech guidelines for chronic hepatitis C therapy the therapeutic regimens effective against all genotypes of hepatitis C virus (pangenotypic regimens) are preferred. World-wide, and in the Czech Republic as well, three pangenotypic regimens are available. There in all cases fixed combinations, it means two or three active drugs are in in one tablet: 1. combination of sofosbuvir and velpatasvir, 2. combination of sofosbuvir, velpatasvir, and voxilaprevir, and 3. combination of glecaprevir and pibrentasvir.

 

Key words

viral hepatitis C, directly acting antivirals (DAA), interferon-free therapy, pangenotypic regimens

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM