Paradoxní kožní reakce jako nežádoucí projev biologické léčby

03/2022

MUDr. Lenka Hasíková, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Paradoxní kožní reakce jsou novou skupinou nežádoucích účinků, které se objevily v souvislosti s užíváním cílených biologických léků. Jsou definovány jako imunitně zprostředkovaná tkáňová reakce, která se objeví během biologické léčby a která je zároveň účinná v terapii daného nežádoucího účinku. Nejčastější kožní paradoxní reakcí je inhibitory TNF indukovaná psoriáza. Ostatní paradoxní reakce jako lichen, ekzematózní projevy, hidradenitis suppurativa, pyoderma gangrenosum nebo granulomatózní kožní léze se vyskytují méně často. Léčba paradoxních reakcí zahrnuje topickou či systémovou léčbu zaměřenou na kožní projev v závislosti na tíži postižení. Ukončení podávání biologického přípravku a jeho záměna za jiný často vede k vymizení paradoxní kožní reakce.

 

Klíčová slova

paradoxní kožní reakce, biologická léčba, inhibitory TNF, psoriáza, interferon alfa

 

SUMMARY

Paradoxical skin reactions are a new class of adverse events that has been associated with biological therapy. They are defined as inflammatory immune-mediated tissue reactions, developing paradoxically during treatment with biologics that are also effective in treating these reactions. The most common paradoxical skin reaction is TNF inhibitors-induced psoriasis. Other paradoxical skin reactions such as lichen planus, eczematous eruptions, hidradenitis suppurativa, pyoderma gangrenosum or granulomatous skin disease occur much more rarely. The treatment of paradoxical skin reactions includes topical or systemic skin-directed therapies, depending on the severity of adverse event. Discontinuation of the biologic therapy and switching to another biologic agent often results in resolution of the paradoxical skin reaction.

 

Key words

paradoxical skin reaction, biological treatment, TNF inhibitors, psoriasis, interferon alfa

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM