Perorální léčiva v léčbě roztroušené sklerózy

03/2016

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN, Praha

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza je autoimunitní zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění. Postupně přibývá znalostí o procesech a mechanismech, které vedou k poškození buněk nervového systému a zároveň znalostí o vhodných terapeutických cílech pro účinnou farmakoterapii. V současné době máme k dispozici škálu léčiv modifikujících chorobu, která významně zlepšují prognózu nemoci. Perorální přípravky se liší ovlivněním imunitního systému, farmakokinetikou, interakčním potenciálem a nežádoucími účinky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

roztroušená skleróza, perorální léčiva, fingolimod, teriflunomid, dimethyl fumarát, lékové interakce, farmakokinetika, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Multiple sclerosis is an autoimmune inflammatory, demyelinating and neurodegenerative diseases. Knowledge of processes and mechanism that lead to cell damage of the nervous system are gradually increasing knowledge of suitable therapeutic targets for an effective pharmacotherapy. We currently have a range of disease-modifying drugs, which significantly improve the prognosis of the disease. Oral drugs differ in the way of affecting the immune system, pharmacokinetics, interactions and potential adverse effects.

 

KEY WORDS

multiple sclerosis, oral drugs, fingolimod, teriflunomide, dimethyl fumarate, drug interactions, pharmacokinetics, adverse effects

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM