Personalizovaná terapie u chronické obstrukční plicní nemoci

05/2020

MUDr. Barbora Novotná, MUDr. Jindřiška Martínková

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Chronická obstrukční plicní nemoc je heterogenní onemocnění, které je spojeno s vysokým zatížením zdravotního systému. Přestože této nemoci lze předcházet a léčit ji, způsobuje globálně více než tři miliony úmrtí ročně. Je nemocí mnoha tváří, a proto individualizovaný přístup k pacientům je nejenom nezbytný, ale hlavně přispívá ke zlepšení výsledků léčby.

 

Klíčová slova

chronická obstrukční plicní nemoc, CHOPN, fenotypy, personalizovaná medicína, eozinofilie

 

SUMMARY

Chronic obstructive disease is a heterogeneous disease that is associated with a high burden on health care systems. Although the disease can be prevented and treated, it causes globally more than three million deaths a year. It presents with multiple symptoms and requires an individualized approach to patients. That leads to an improvement of therapeutic outcomes.

 

Key words

chronic obstructive disease, COPD, phenotypes, personalized medicine, eosinophilia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM