Plicní hypertenze a jiné kardiovaskulární komplikace systémových onemocnění pojiva

02/2018

MUDr. Regina Herčíková; doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Systémová onemocnění pojiva představují skupinu autoimunitních onemocnění postihujících často několik orgánů či orgánových systémů, zejména ledviny, plíce, kůži a pohybový aparát. Ani postižení kardiovaskulárního systému není neobvyklé a mnohdy je natolik závažné, že výrazně zhoršuje prognózu a v některých případech dokonce představuje vedoucí příčinu úmrtí u těchto nemocných. Cílem tohoto sdělení je podat ucelený přehled nejčastějších kardiovaskulárních komplikací - tj. postižení srdce, periferních a plicních cév - a zdůraznit význam screeningu, včasné diagnózy a správné léčby, které mohou významně zpomalit průběh základní choroby a zlepšit její prognózu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

systémová onemocnění pojiva, kardiovaskulární postižení, rizikové faktory, screening, včasná diagnóza, adekvátní léčba

 

SUMMARY

Connective tissue diseases represent a group of autoimmune diseases often affecting several organs or organ systems; especially kidneys, lungs, skin and musculoskeletal system. Neither cardiovascular involvement is unusual. It is usually so severe that significantly worsens the prognosis and in some cases is even the leading cause of death. The aim of this article is to provide a comprehensive overview the most common cardiovascular complications, i.e. heart, peripheral and pulmonary vascular impairment, and also emphasise the importance of screening, early diagnosis and proper treatment, which only may stabilize the course of the disease and improve its prognosis.

 

KEY WORDS

connective tissue disease, cardiovascular manifestations, pulmonary hypertension, risk factors, screening, early diagnosis, adequate therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM