Plicní postižení u protilátkových deficitů

02/2018

MUDr. Tomáš Milota

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Protilátkové imunodeficity patří k nejčastějším poruchám imunitního systému. Nejčastěji se manifestují recidivujícími respiračními infekty. Především u primárních poruch imunity se vyskytují ale také neinfekční komplikace jako autoimunitní, lymfoproliferativní či granulomatózní choroby, které mohou postihnout respirační trakt. Příklad primárního imunodeficitu spojeného s dysregulací imunitního systému je běžný variabilní imunodeficit. Jedná se jak o poruchy spojené s obstrukční, tak s restrikční ventilační poruchou. Klíčová je včasná diagnostika a zahájení adekvátní terapie. Tento přístup vyžaduje multioborovou spolupráci pneumologa a imunologa.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

protilátkový deficit, běžný variabilní imunodeficit, obstrukční ventilační porucha, restrikční ventilační porucha

 

SUMMARY

The humoral immunodeficiencies belong to the most frequent impairment of the immune system manifesting as recurrent respiratory tract infections. Apart from infectious complications, non-infectious manifestations affecting respiratory tract such as autoimmune, lymphoproliferative or granulomatous disorders may occur as well. An example of primary immunodeficiency with immune system dysregulation is common variable immunodeficiency. They may be connected with obstructive or restrictive ventilatory disorders. The early diagnosis and the appropriate treatment are crucial for patient's prognosis. This approach requires the key collaboration of pneumologist and immunologist.

 

KEY WORDS

humoral immunodeficiency, common variable immunodeficiency, obstructive ventilatory disorder, restrictive ventilatory disorder

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM