Plicní rehabilitace, komplexní nefarmakologická péče o pacienty s chronickou respirační dysfunkcí

05/2020

MUDr. Bc. Petr Zůna

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Plicní rehabilitace je komplexní nefarmakologický přístup k pacientům s chronickou respirační dysfunkcí na podkladě plicních i mimoplicních onemocnění. Její podstatou je individualizovaná péče založená na specifických charakteristikách pacienta. Základním kamenem je respirační fyzioterapie doplněná o vytrvalostní a silový trénink. Součástí programů plicní rehabilitace je i nutriční intervence, psychosociální poradenství a odvykání kouření. Všeobecným cílem je edukace pacienta s cílem dlouhotrvající adherence k léčbě a ke změně životního stylu.

 

Klíčová slova

plicní rehabilitace, respirační fyzioterapie, kondiční a silový trénink, nutrice, odvykání kouření

 

SUMMARY

Pulmonary rehabilitation is complex nonpharmacological treatment approach to patients with chronic respiratory dysfunction caused by pulmonary or extrapulmonary diseases. The key to success is individualized treatment based on patient related characteristics. The cornerstone is respiratory physiotherapy in combination with endurance and strength training. Pulmonary rehabilitation programs also include nutritional intervention, psychosocial support and smoking cessation. The main aim is patient education with long lasting adherence to therapy and positive life change.

 

Key words

pulmonary rehabilitation, respiratory physiotherapy, endurance and strength exercises, nutrition, smoking cessation.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM