Pneumokokové onemocnění a aktuální možnosti prevence

04/2018

MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.

Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

 

SOUHRN

Streptococcus pneumoniae i přes pokroky v prevenci a léčbě zůstává významnou příčinou morbidity i mortality. Rizikové skupiny představují děti do pěti let věku a osoby starší 65 let, osoby s chronickým onemocněním plic, srdce, ledvin a jater, diabetici, osoby s hematologickým onemocněním a poruchami imunity, pacienti s imunosupresivní léčbou a osoby po splenektomii. Významným rizikovým faktorem pro rozvoj pneumokokové meningitidy je likvorea a přítomnost kochleárních implantátů. V České republice došlo k poklesu invazivních pneumokokových onemocnění díky vakcinaci u dětí, u dospělých zůstává incidence onemocnění beze změny. K prevenci onemocnění jsou nyní k dispozici dvě konjugované vakcíny - desetivalentní a třináctivalentní konjugovaná vakcína. Vzhledem k závažnosti onemocnění a nárůstu rezistence na antibiotika je rozšíření vakcinace do dospělé populace žádoucí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

pneumokoky, dospělí, očkování

 

SUMMARY

Despite progress in treatment and prevention, Streptococcus pneumoniae remains a major cause of morbidity and mortality. Risk groups are children under 5 years and adults 65 years older. Persons with chronic lung, heart, kidney and liver diseases, diabetes, haematological and immune defects, with immunosuppressive therapy and post-splenectomy patients belong to risk groups too. An important risk factor for the development of pneumococcal meningitis is the CSF leak and the presence of cochlear implants. In the Czech Republic due to vaccination decrease invasive pneumococcal diseases in children, in adults this trend has not yet been observed. There are 2 conjugate vaccines 10-valentand 13-valent for prevention. Extension of vaccination to the adult population is desirable due to the severity of the disease and increasing resistance to antibiotics.

 

KEY WORDS

pneumococcus, adult, vaccination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM