Point-of-care ultrasonografie metodou HEAD-US – přínos pro každodenní praxi hemofilického centra

06/2023

MUDr. Radomíra Hrdličková1; MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D.2,3; MUDr. Šárka Blahutová1,3

1Krevní centrum FN Ostrava

2Klinika úrazové chirurgie a ortopedie FN Ostrava

3Lékařská fakulta Ostravské univerzity

 

SOUHRN

Opakovaná krvácení do kloubů u osob s hemofilií vede v mnoha případech k těžkému destruktivnímu poškození kloubů. Ultrasonografie v režimu point-of-care detekuje kloubní výpotek, synoviální hypertrofii, změny chrupavky a eroze subchondrální kosti. Může tedy být cennou technikou pro screening časných kloubních změn u hemofilie a také pomocným nástrojem k určení příčiny pacientovy akutní kloubní bolesti a má vliv na plánování vhodné terapie.

 

Klíčová slova

hemofilie, hemofilická artropatie, ultrasonografie, point-of-care

 

SUMMARY

Repeated joint bleeding in persons with hemophilia leads in many cases to severe destructive joint damage. Point-of-care ultrasonography detects joint effusion, synovial hypertrophy, cartilage changes, and subchondral bone erosion. It can therefore be a valuable technique for screening early joint changes in hemophilia, as well as a helpful tool to determine the cause of a patient’s acute joint pain and influencing the planning of appropriate therapy.

 

Key worlds

hemophilia, hemophilic arthropathy, ultrasonography, point-of-care

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM