Pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění

05/2018

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

 

Během mé profesní kariéry se medicína, a tedy i neurologie, podstatně změnila. Došlo k výraznému posunu jak v diagnostice, tak v léčbě celého spektra neurologických onemocnění. Od popisu klinických projevů se dostáváme blíže k jejich patofyziologii, a tím se nám přibližují i terapeutické možnosti.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM