Pompeho choroba - včasná diagnostika a současné možnosti léčby

05/2018

MUDr. Lenka Juříková, MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Pompeho choroba, nazývaná také glykogenóza typu II, je vzácné autosomálně recesivně dědičné onemocnění. Jeho podkladem je defekt lyzosomální kyselé alfa-glukosidázy způsobený mutací genu pro tento enzym. Průběh onemocnění je velmi variabilní se začátkem v jakémkoliv věku. V novorozeneckém a kojeneckém období se projevuje těžkou hypotonií s kardiomegalií a respirační insuficiencí, v dospělosti je typická progredující svalová slabost a dechová nedostatečnost. Při podezření na Pompeho nemoc máme tři diagnostické úrovně. První je screeningové vyšetření pomocí testu suché kapky. Potvrzení diagnózy se provádí vyšetřením aktivity alfa-glukosidázy v leukocytech. Vyšetření DNA je důležité pro stanovení korelace genotyp-fenotyp a detekci přenašečů v rodině. V současné době je dostupná substituční enzymatická terapie, která výrazně zlepšila klinický stav pacientů i jejich kvalitu života.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Pompeho nemoc, deficit alfa-glukosidázy, test suché krevní kapky, rekombinantní alfa-glukosidáza

 

SUMMARY

Pompe disease, or glycogen storage disease type II, is a rare autosomal recessive disorder. It is caused by a defect of the lysosomal acid alpha-glucosidase due to the mutation in gene that encodes this enzyme. Clinical manifestation can occur in childhood as well as in adulthood. Severe muscle weakness, cardiomyopathy, and respiratory insufficiency or failure are typical in affected infants, in adulthood we can see that the illness presents with progressive muscle weakness and respiratory insufficiency. First step in the diagnostic process consists of a screening using dried blood spot test. The diagnosis can be confirmed by measurement of alpha-glucosidase activity in leukocytes. DNA testing is important for genotype-phenotype correlation as well as for detection of carriers within the family. Treatment with recombinant alpha-glucosidase improves the clinical status of these patients and the quality of their lives.

 

KEY WORDS

Pompe disease, alpha-glucosidase deficiency, test of dried blood spot, recombinant alpha-glucosidase

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM