Postavení analog somatostatinu v léčbě neuroendokrinních nádorů podle doporučení ENETS 2016

03/2016

MUDr. Eva Sedláčková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) Consensus Guidelines Update pro léčbu vzdálených metastáz střevních, pankreatických a bronchiálních neuroendokrinních nádorů a neuroendokrinních nádorů neznámého primárního původu doporučují podávání somatostatinových analog v antisekretorické indikaci u funkčních nádorů a na podkladě klinických studií v antiproliferační indikaci i u nádorů afunkčních. Přístup wait and watch je nyní používán méně často.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

somatostatin, octreotid, lanreotid, pasireotid, karcinoidový syndrom, antisekretorický účinek, antiproliferační účinek

 

SUMMARY

ENETS Consensus Guidelines Update for the management of distant metastatic disease of intestinal, pancreatic, bronchial neuroendocrine neoplasms and neuroendocrine neoplasms of unknown primary recomend using somatostatin analogues for antisecretoric inidication in functioning tumors and for antiproliferative indication (based on clinical studies) also in non-functioning tumors. Wait and watch aproach is now used less often.

 

KEY WORDS

somatostatin, octreotid, lanreotid, pasireotid, carcinoid syndroma, antisecretoric effect, antiproliferative effect

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM