Postavení anticholinergik v léčbě asthma bronchiale

05/2021

MUDr. Ondřej Sobotík

Ordinace pro TBC a respirační nemoci, s. r. o.

Oddělení plicních nemocí, Nemocnice AGEL Prostějov

 

SOUHRN

Vazba acetylcholinu na muskarinové receptory dýchacích cest hraje důležitou roli v patofyziologii nemocí charakterizovaných bronchiální obstrukcí. V bronších vede aktivace těchto receptorů ke kaskádě biochemických pochodů, které navozují bronchokonstrikci, zvýšenou sekreci hlenu, zánět a v konečném důsledku i remodelaci průdušek. Anticholinergika jsou antagonisté muskarinových receptorů. Jejich účinku při inhalačním podání využíváme v současnosti k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), anticholinergika jsou užívána i jako přídatná léčba asthma bronchiale. Krátkodobě působící anticholinergika v roli úlevové bronchodilatační léčby jsou preferována u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, u kterých by mohlo být podávání β2-mimetik rizikové.

 

Klíčová slova

acetylcholin, anticholinergika, asthma bronchiale, CHOPN, ipratropium, tiotropium, glycopyrronium

 

SUMMARY

Acetylcholine binding to muscarinic receptors plays an important role in pathophysiology of diseases characterized by bronchial obstruction. In bronchi activation of these receptors launch cascade of biochemical process which leads to bronchoconstriction, augmented mucus production, inflammation and as a result, into airway remodeling. Anticholinergics are muscarinic receptor antagonists. Their effect after inhalation is used for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and as a supplementary treatment of asthma. Short acting anticholinergics are preferred as a relieve bronchodilator in patients with cardiovascular disease when β2-agonist could be harmful.

 

Key words

acetylcholin, anticholinergics, asthma bronchiale, COPD, ipratropium, tiotropium, glycopyrronium

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM