Postavení enterální výživy v léčbě Crohnovy nemoci

04/2018

MUDr. Marta Kostrejová1,2; prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.2,3

1) Interní oddělení, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

2) Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I.V.F. a.s., a 1. LF UK, Praha

3) Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Exkluzivní enterální výživa je efektivní metodou k navození remise u nemocných s aktivní Crohnovou nemocí. V porovnání s glukokortikoidy je celková účinnost enterální výživy u dospělých pacientů nižší a pozitivní odpovědi je dosahováno v 60-65 % případů. U dětí a mladistvých je efektivita enterální výživy srovnatelná s účinkem glukokortikoidů a indukuje remisi až v 85 % případů. Její přidanou hodnotou je pak zlepšení výživy a usnadnění růstu dětí. Enterální výživa je indikována k dlouhodobé několikatýdenní léčbě především u nemocných s malnutricí (BMI < 18,5), a to ve formě sippingu nebo v podobě plné sondové výživy.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Crohnova nemoc, enterální výživa, exkluzivní enterální výživa, sipping

 

SUMMARY

Exclusive enteral nutritions effective in inducing remission in active Crohn's disease. Its efficacy in adults patients is lower than that fusing glucocorticoids, reaching 60-65 % in all cases of active CD. Inducing remission is more likely in children and adolescents, where enteral nutrition effectivity its he same like glucocorticoids achieving in 80-85 % cases and significantly improves the growth and nutritional status. Enteral nutrition is applied for a long term treatment (a few weeks) in malnourished patients (BMI < 18.5) as either sipping or full nutrition with additional sipping.

 

KEY WORDS

Crohn's disease, enteral nutrition, exclusive enteral nutrition, sipping

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM