Postavení fibrátů v roce 2016

02/2016

Jan Příborský

Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Do zavedení statinů do praxe v polovině devadesátých let představovaly fibráty významnou skupinu hypolipidemik. Účinnost statinů byla podpořena pozitivními výsledky klinických studií. Fibráty srovnatelné výsledky neměly, jejich používání tedy významně pokleslo. V současnosti se používají jen ve zvláštních případech a jako přídatná léčba k jiné hypolipidemické léčbě, popřípadě k dietě. Modifikací lékových forem se zlepšila biologická dostupnost. Článek představuje dostupné fibráty, kombinovanou léčbu a postavení fibrátů v léčbě v roce 2016.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hypolipidemika, fibráty, triglyceridy, fenofibrát, lékové formy, bioekvivalence

 

SUMMARY

Fibrates represented significant group of hypolipidemics until the entry of statins in the mid-nineties. The efficacy of statins was supported by positive results of clinical studies. Fibrates suffered from lack of such studies and the use of fibrates significantly decreased. Their indication is limited only to special situation and the use as additional therapy to other therapy or to the diet. The modification of drug form led to the improved bioavailability. Current review summarizes available fibrates, their combination and their position in 2016.

 

KEY WORDS

hypolipidemics, fibrates, triglycerides, fenofibrate, drug forms, bioequivalence

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM