Postavení inhibice interleukinu 5 v léčbě asthma bronchiale

05/2022

MUDr. Ondřej Fibigr

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Přehledový článek pojednává o současných možnostech terapie těžkého refrakterního astmatu přípravky ovlivňujícími aktivitu interleukinu 5 (IL-5) jakožto jednoho z hlavních mediátorů buňkami Th2 (helper) zprostředkovaného Th2-high typ zánětu ve stěně dýchacích cest. Dále je popsáno postavení terapie anti-IL-5 v komplexní léčbě tohoto onemocnění, především u těžkého refrakterního astmatu, v porovnání s fenotypy astmatu a ve výběru mezi ostatními přípravky z kategorie takzvané biologické léčby. Závěrem je v článku zmíněn rozvoj indikací pro jiná onemocnění, než je asthma bronchiale, na jejichž patogenezi se podílí právě IL-5.

 

Klíčová slova

těžké asthma bronchiale, interleukin 5, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, biologická léčba

.

SUMMARY

This review article discusses the current possibilities for the therapy of severe asthma with treatments affecting the activity of interleukin 5 (IL-5), as one of the main mediators of the Th2-high type of inflammation in the airway wall mediated by Th2 (helper) cells. Furthermore, their position in the complex therapy of this disease is described, especially in simultaneous administration with conventional anti-asthmatic therapy in severe asthma, taking in account its phenotypes, and in the selection among other biologicals. Finally, the development of indications in diseases other than bronchial asthma, in the pathogenesis of which IL-5 is involved, is mentioned.

 

Key words

severe asthma, interleukin-5, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, biologic therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM