Postavení pirfenidonu v léčbě idiopatické plicní fibrózy

01/2018

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Přístup k pacientům s idiopatickou plicní fibrózou se v průběhu poslední dekády výrazně změnil, na čemž se podílí mimo jiné i to, že kromě komplexních diagnostických programů můžeme nemocným nabídnout i účinnou léčbu. Prvním antifibrotikem schváleným pro léčbu idiopatické plicní fibrózy byl pirfenidon. Nejprve bylo prokázáno, že pirfenidon snižuje pokles plicních funkcí a mortalitu nemocných s idiopatickou plicní fibrózou, a to s akceptovatelným rizikem nežádoucích účinků, které mohou být za předpokladu dobré spolupráce mezi lékařem a pacientem dobře zvládány, v čase přibyla i data ukazující, že lék signifikantně prodlužuje přežití nemocných s idiopatickou plicní fibrózou průměrně o 2,5 roku. V čase si pirfenidon vydobyl v léčbě idiopatické plicní fibrózy svoje místo a společně s nintedanibem tvoří pilíř moderní léčby tohoto onemocnění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

idiopatická plicní fibróza, pirfenidon, nintedanib

 

SUMMARY

Concept of idiopathic pulmonary fibrosis treatment has changed significantly throughout the past decade partially because of existence of effective treatment, on top of complex diagnostic programs. Pirfenidon was the first antifibrotic drug approved for idiopathic pulmonary fibrosis treatment. Clinical studies proved, that pirfenidon slowed decline of lung functions and decreased mortality of idiopathic pulmonary fibrosis patients. Side effects of the drug are managable and can be tolerated by most patients. Pirfenidon treatment significantly improves survival of idiopathic pulmonary fibrosis patients (meanly 2,5 years). Both pirfenidon and nintedanib have become the pillars of modern antifibrotic era.

 

KEY WORDS

idiopathic pulmonary fibrosis, pirfenidone, nintedanib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM