Postavení ustekinumabu v léčbě Crohnovy nemoci

03/2018

MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.; MUDr. Karolína Poredská; MUDr. Lenka Kučerová

Interní gastroenterologická klinika FN a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Crohnova nemoc je multifaktoriálně podmíněné celoživotní zánětlivé onemocnění trávicí trubice s neznámou etiologií a jen částečně objasněnou patogenezí. Kauzální léčba stále není k dispozici. Konvenční imunosupresivní terapie se v posledních 20 letech rozšířila o biologickou léčbu monoklonálními protilátkami. Inhibitory TNFa byly prvními biologickými léky používanými v léčbě idiopatických střevních zánětů. Vysoká počáteční terapeutická efektivita těchto přípravků byla v následujících letech zatížena některými nežádoucími účinky a komplikacemi, které si vynutily u části nemocných ukončení léčby. Perspektivní a dobře tolerovatelnou léčebnou alternativu pro nemocné s Crohnovou nemocí se střední a vysokou aktivitou onemocnění představuje nová plně humánní monoklonální protilátka ustekinumab. Mechanismus jeho účinku je založen na inhibici biologické aktivity IL-12/IL-23. Ustekinumab je indikován a schválen mezinárodními i českými autoritami pro indukční a udržovací léčbu Crohnovy choroby u nemocných rezistentních nebo netolerujících konvenční imunosupresivní terapii a/nebo léčbu inhibitory TNFa a/nebo majících pro tuto léčbu kontraindikaci.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Crohnova nemoc, biologická léčba, ustekinumab

 

SUMMARY

Crohn's disease is a multifactorial condition, a life-long inflammatory disease of the gastrointestinal tract with unknown etiology and a partially elucidated pathogenesis. Crohn's disease causal treatment is still unavailable. Conventional immunosuppressive therapy has been extended over the last 20 years by biological treatment with monoclonal antibodies. TNFa inhibitors were the first biological drugs used in the treatment of inflammatory bowel disease. The high initial therapeutic efficacy of these products is burdened by some of the side effects and complications that are forced to end in some patients. A promising and well tolerated treatment alternative for Crohn's disease patients, with moderate and severe disease activity, is the new fully human monoclonal antibody ustekinumab. The mechanism of action of the ustekinumab is based on the inhibition of the biological activity of IL-12/IL-23. Ustekinumab is indicated and approved by international and Czech authorities for induction and maintenance treatment of Crohn's disease patients who are resistant or intolerant and/or have contraindications for conventional immunosuppressive therapy and/or treatment of TNFa inhibitors.

 

KEY WORDS

Crohn's disease, biologic treatment, ustekinumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM