Postup při krvácení během antitrombotické léčby

06/2019

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.; MUDr. Eva Ivanová; MUDr. Mgr. Daniel Thibaud

IV. interní hematologická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Každá antikoagulační terapie je spojena s větším rizikem krvácení. Riziko krvácení stoupá s věkem a závisí na typu a intenzitě antikoagulační léčby. Léčba krvácení závisí na tíži krvácení, indikaci antikoagulační léčby a ostatních chorobách. Při těžkých až život ohrožujících krváceních máme k dispozici antidota, a to protamin u nefrakcionovaného heparinu a idarucizumab u dabigatranu. U nízkomolekulárního heparinu je účinek protaminu limitován, v případě xabanů je t. č. lékem volby koncentrát protrombinového komplexu. Ten je také spolu s vitaminem K přístupem volby u krvácení spojeného s warfarinem.

 

Klíčová slova

antikoagulační terapie, krvácení, léčba krvácení, antidota

 

SUMMARY

Every anticoagulation therapy is associated with an increased risk of bleeding. The risk of bleeding raises with the age and depends on the type and intensity of anticoagulation. Therapy of bleeding depends on a severity of bleeding, indication of anticoagulation therapy and the comorbidities. In major and life-threatening bleeding we have at the disposal the antidotes protamine for unfractionated heparin and idarucizumab for dabigatran. The effect of protamine is limited in low molecular weights heparin, in the case of xabans the concentrate of prothrombin complexes is therapy of choice. This concentrate and vitamin K are indicated in the bleeding associated with warfarin.

 

Key words

anticoagulation therapy, bleeding, therapy of bleeding, antidotes

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM