Potenciální problémy antihypertenzní léčby starších osob

04/2022

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Systolický krevní tlak plynule stoupá s věkem a u starších osob je hypertenze, zejména izolovaná systolická forma, velmi častá. Ačkoliv léčba hypertenze starších osob přináší ve většině případů přesvědčivý klinický benefit, je třeba myslet i na některá možná úskalí terapeutických přístupů. Text článku stručně sumarizuje léčebné přístupy a potenciální komplikace.

 

Klíčová slova

arteriální hypertenze, léčba, riziko, benefit

 

SUMMARY

Systolic blood pressure increases with age and thus hypertension, especially isolated systolic hypertension, is in elderly subjects common. Therapy of hypertension leads in majority of cases to clinical benefit. It is important, however, to consider also potential problems and complications.

 

Key words

arterial hypertension, therapy, risk, benefit

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM