Potřebujeme intravenózní inhibitor destičkového receptoru P2Y12?

02/2021

MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.

Kardiologické centrum Agel, Pardubice

 

SOUHRN

Cangrelor je jediným nitrožilním inhibitorem destičkového receptoru pro adenosindifosfát typu P2Y12 s klinicky prokázanou účinností pro snížení ischemických komplikací koronární angioplastiky (percutaneous coronary intervention, PCI). Přestože doporučenou indikací pro jeho použití je každá PCI u pacientů neléčených perorálními inhibitory P2Y12, v klinické praxi je používán dominantně pro rizikové výkony při akutním koronárním syndromu. Hlavní výhodou jeho podání při léčbě infarktu myokardu PCI je jeho rychlý a dobře předvídatelný protidestičkový účinek, nicméně experimentální studie ukazují navíc významný vliv cangreloru na ochranu myokardu před reperfuzním poškozením. Slibné teoretické výhody cangreloru pro použití při léčbě infarktu myokardu čekají na potvrzení v klinických studiích.

 

Klíčová slova

cangrelor, koronární angioplastika, akutní infarkt myokardu

 

SUMMARY

Cangrelor is the only intravenous platelet P2Y12 receptor inhibitor that has proven clinical efficacy in reducing coronary angioplasty (percutaneous coronary intervention, PCI) - related ischemic complications. Despite being recommended to all P2Y12-naive patients, cangrelor is preferentially used in routine clinical practice for high-risk PCI's in acute coronary syndrome. The fast and predictable antiplatelet action creates the optimal conditions for PCI treatment of myocardial infarction, but in addition, cangrelor offers a cardioprotective effect against reperfusion injury in many animal models. The promising position of cangrelor in treating myocardial infarction needs to be confirmed by large randomized clinical trials.

 

Key words

cangrelor, percutaneous coronary angioplasty, acute myocardial infarction

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM