Potrombotický syndrom a jeho svízelná léčba – kazuistika

01/2024

Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Chronická žiLní insuficience vzniklá jako následek prodělané hluboké žilní trombózy se nazývá potrombotický syndrom. Jeho nejtěžším stupněm je vývoj bércového vředu. Přístup k prevenci i léčbě potrombotického syndromu by měl být komplexní a zahrnovat též venoaktivní léky. Ke zmírnění klinických projevů žilní insuficience i v rámci léčby bércového vředu se doporučuje mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF). Článek uvádí popis případu obézního pacienta s recidivujícími tromboembolickými příhodami a těžkým potrombotickým syndromem.

 

Klíčová slova

chronická žilní insuficience, potrombotický syndrom, bércový vřed, venoaktivní léky, mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce

 

SUMMARY

The term postthrombotic syndrome denotes chronic venous insufficiency as a consequence of previous deep vein thrombosis. The most advanced manifestation is a leg ulcer. The approach to the prevention and treatment of postthrombotic syndrome should be complex and should include also venoactive drugs. Micronized purified flavonoid fraction (MPFF) is recommended to alleviate the symptoms of venous insufficiency as well as to accelerate leg ulcer healing. The article reports a case of an obese patient with recurrent venous thromboembolism and a severe postthrombotic syndrome.

 

Key words

chronic venous insufficiency, postthrombotic syndrome, leg ulcer, venoactive drugs, micronized purified flavonoid fraction

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM