Poziční dokumenty České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP - Ambulantní péče o nemocné s covid-19

04/2021

Stručný poziční dokument ČPFS ČLS JEP (duben 2021)

 

Kudela O1,2, Skácel Z3, Pekárek Z3, Bártů V4, Čiemá-Peterová I5 - pracovní skupina ČPFS ČLS JEP

1 Plicní ambulance, Trutnov

2 Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

3 Pneumo-host, s. r. o., Praha

4 Medicon, Praha

5 Plicní ordinace, Brandýs nad Labem

 

SOUHRN

Tento poziční dokument navazuje na dokumenty České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně týkající se COVID-19. Jedná se konsenzuální dokument panelu expertů k ambulanční léčbě COVID-19. Tento poziční dokument vychází z dostupné literatury a zkušeností s léčbou COVID-19. Poziční dokument bude průběžně aktualizován.

 

Klíčová slova

covid-19, ambulantní péče, akutní fáze, subakutní fáze, poziční dokument

 

SUMMARY

This position paper follows the documents of the Czech Pulmonological and Phthisiological Society Czech Medical Association of J. E. Purkyně concerning COVID-19. This is a consensus document of a panel of experts on outpatient treatment COVID-19. This position paper is based on the available literature and experience with COVID-19 treatment. The position paper will be continuously updated.

 

Key words

covid-19, outpatient care, acute phase, subacute phase, position paper

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM