Praktický přístup k léčbě diabetes mellitus inzulinovou pumpou

01/2019

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Centrum diabetologie, Klinika diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Léčba inzulinovou pumpou je dnes už běžnou možností podávání inzulínu pro pacienty s diabetes mellitus. Převážně jsou takto léčeni pacienti s diabetem 1. typu. Práce shrnuje praktický postup při indikaci a zahájení léčby. Podává přehled dostupných přístrojů. Současně ukazuje i možnosti využití kontinuální monitorace při léčbě pumpou.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, inzulinová pumpa, kontinuální monitorace glykemie

 

SUMMARY

Insulin pump treatment is now a common option for insulin delivery for patients with diabetes mellitus. Patients with type 1 diabetes are predominantly treated. The paper summarizes the practical procedure for indicating and initiating treatment. Provides an over view of available devices. At the same time, its hows the possibilities of using continuous monitoring during pump treatment.

 

Key words

diabetes mellitus, insulin pump, continuous glucose monitoring

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM