Právní aspekty a důsledky elektronické preskripce

02/2020

JUDr. Jana Konečná, Ph.D.

ČLK, okresní sdružení Brno-město

 

SOUHRN

Předepisování léčivých přípravků má od 1. 1. 2020 nová pravidla, která přináší pro poskytovatele zdravotních služeb nová vyhláška upravující používání receptů v elektronické a listinné podobě. Změny se týkají především údajů uváděných na receptu. Novinkou je i lékový záznam, který umožňuje pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi nahlížení na údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi.

 

Klíčová slova

elektronický recept, listinný recept, systém eRecept, identifikátor elektronického receptu, lékový záznam

 

SUMMARY

Prescription of medicinal products has new rules since January 1, 2020, which brings a new decree for health service providers regulating the use of prescriptions in electronic and paper form. The changes relate primarily to the recipe data. A novelty is also a drug record that allows the patient, doctor, pharmacist and clinical pharmacist to view the data on medicinal products prescribed and dispensed to a particular patient.

 

Key words

electronic recipe, paper recipe, eRecept system, electronic recipe identifier, drug record

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM