Předplněné inzulínové pero Toujeo SoloStar

05/2017

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum diabetoíogie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

U pacientů s diabetem 1. typu případně u diabetiků 2. typu s delším trváním onemocnění a výraznějším deficitem inzulínové sekrece je nezbytné použití inzulinoterapie, přičemž compliance s touto léčbou zejména u diabetiků 2. typu často není optimální. Využití předplněných inzulinových per představuje pro pacienty výrazné zjednodušení aplikace inzulinu, což může vést i ke zlepšení compliance. V tomto článku se věnujeme vlastnostem předplněného inzulinového pera Toujeo SoloStar, které bylo speciálně navrženo pro aplikaci přípravku Toujeo (glargin 300 U/ml).

 

KLÍČOVÁ SLOVA

diabetes mellitus, inzulin glargin, inzulin Toujeo, inzulinové pero Toujeo SoloStar, compliance

 

SUMMARY

Insulin therapy is necessary in patients with type 1 diabetes and often in patients with type 2 diabetes and longer duration of the disease. Nevertheless, compliance to insulin therapy especially in patients with type 2 diabetes is commonly suboptimal. The use of prefilled insulin pen injectors significantly simplifies insulin administration from the patients' point of view, which could potentially improve their compliance to insulin therapy. This paper is focused on the characteristics of prefilled insulin pen Toujeo SoloStar that was designed specifically for the administration of insulin Toujeo (glargine 300 U/ml).

 

KEY WORDS

diabetes, insulin glargine, insulin Toujeo, insulin pen Toujeo SoloStar, compliance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM