Přehled nových perorálních antikoagulancií

02/2016

Karolína Burdová, Karel Urbánek

Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Pro perorální antikoagulační léčbu byl dlouhá léta k dispozici pouze warfarin, antagonista vitaminu K, v procesu syntézy koagulačních faktorů. Tento lék se osvědčil v léčbě pacientů s fibrilací síní, žilními trombózami a náhradami srdečních chlopní. V posledních letech zaznamenala mohutný rozmach takzvaná nová perorální antikoagulancia, která zasahují do kaskády koagulačních dějů přímou inhibicí koagulačních faktorů II, resp. X. Proti warfarinu mají několik praktických výhod - především jednoduchost podávání a dávkování bez nutnosti pravidelné monitorace účinku. Tyto vlastnosti spolu s vysokou bezpečností se podílejí na stoupající oblibě nových antikoagulancií, a proto se s nimi stále častěji setkávají ve svých ordinacích lékaři různých odborností.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nová perorální antikoagulancia, farmakokinetika, interakce, dávkování, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

For many years, the only available oral anticoagulant was warfarin, the vitamin K antagonist that interferes with the process of synthesis of coagulation factors. This drug has proved its efficacy in treatment of patients with atrial fibrillation, venous thromboses, or artificial valve replacements. In the recent years, there has been a big boom of novel oral anticoagulants, drugs that affect the coagulation cascade by directly inhibiting the factors II and X, respectively. Compared with warfarin, they have several practical advantages as simple and unitary dosage regimens and no need for routine therapeutic drug monitoring. These characteristics, together with high safety profile have led to increasing rates of usage. Thus doctors of different specializations encounter these agents more frequently.

 

KEY WORDS

novel oral anticoagulants, pharmacokinetics, drug interactions, dosage, adverse reactions

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM