Přehled revmatických manifestací u HIV infekce

03/2018

MUDr. Jana Hořínková, MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Infekce HIV (virus lidské imunitní nedostatečnosti) má heterogenní projevy, které mohou ztížit včasnou diagnostiku. Prvozáchyt HIV infekce v ambulanci revmatologa patří k ojedinělým případům u nemocných, kteří jsou odesláni pro podezření na systémové zánětlivé revmatické onemocnění. Předkládáme zde kasuistiku pacienta s reaktivní artritidou, sakroileitidou, HLA-B27 pozitivitou v časném symptomatickém stadiu HIV infekce kategorie B.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

HIV, reaktivní artritida, revmatické projevy u HIV infekce, oligoartritida, keratoderma blenorhagicum

 

SUMMARY

HIV infection (human immune deficiency virus) has heterogeneous symptoms that can make early diagnosis more difficult. Primary detection of HIV infection in a rheumatologist's outpatient clinic is one of the rare cases in patients who are sent for suspected systemic inflammatory rheumatic diseases. Here we present a case report of a patient with reactive arthritis, sacroiliitis, HLA-B27 positivity in the early symptomatic stage of B HIV infection.

 

KEY WORDS

HIV, reactive arthritis, rheumatic manifestations in HIV infection, oligoarthritis, keratoderma blenorhagicum

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM