Prekoncepční příprava a léčba pregestačního diabetu

01/2021

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN;

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Pregestační diabetes mellitus přináší pro matku a její plod riziko rozvoje řady komplikací, a to v závislosti na kompenzaci diabetů, chronických komplikacích diabetů a přidružených komorbiditách. Riziko vzniku těchto komplikací lze snížit co nejlepší kompenzací diabetu nejen během těhotenství, ale zejména během početí a v prvních týdnech těhotenství, kdy dochází k organogenezi a vývoji placenty. Těhotenství diabetiček by tedy mělo být plánované, ideálně v době co nejlepší kompenzace diabetu. Péče o těhotné ženy s pregestačním diabetem by měla být koncentrována do perinatologických center, která zajistí komplexní diabetologickou, gynekologicko-porodnickou a neonatologickou péči.

 

Klíčová slova

těhotenství, diabetes mellitus 1. typu, prekoncepce, kontinuální monitorace glukózy

 

SUMMARY

Pregestational diabetes mellitus confers significantly greater maternal and fetal risk, depending on the level of diabetes compensation, chronic complications of diabetes and associated comorbidities. The risk of complications in women with pregestational diabetes can be reduced by optimal compensation of diabetes, not only during pregnancy, but especially during conception and in the first weeks of pregnancy, when organogenesis and development of the placenta takes place. Pregnancy of women with pregestational diabetes should be planned, ideally at the time of optimal glycemic control and their preconception care and care during pregnancy should be concentrated in perinatology centers, which will provide coordinated diabetological, gynecological-obstetrical and neonatological care.

 

Key words

pregnancy, type 1 diabetes mellitus, preconception care, continuous glucose monitoring

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM