Prevence a léčba syndromu diabetické nohy

01/2022

MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH

Centrum diabetologie, IKEM, Praha

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

SOUHRN

Syndrom diabetické nohy je závažnou komplikací diabetů, která zhoršuje morbiditu a mortalitu pacientů s diabetem a snižuje kvalitu jejich života. Vzhledem k multifaktoriální etiologii tohoto onemocnění je i jeho léčba komplexní a měla by být multidisciplinární. Hlavní aspekty léčby zahrnují odlehčení plosky, razantní léčbu infekce včetně kurativní chirurgie, léčbu ischemie pomocí revaskularizace a snahu o co nejlepší kompenzaci diabetu. V rámci prevence je zásadní identifikace rizikových pacientů, jejich edukace s nastavením pravidelných preventivních kontrol v podiatrické ambulanci.

 

Klíčová slova

ischemické choroba dolních končetin, infekce, diabetická neuropatie, diabetická noha

 

SUMMARY

Diabetic foot disease is a severe complication of diabetes that leads to increased morbidity and mortality in people with diabetes and decreases their quality of life. This disease is multifactorial and therefore it should be treated by a multidisciplinary team. Key factors of the treatment are plantar offloading, aggressive treatment of infection including curative surgical procedures, revascularization of ischemic limb and best possible diabetes control. Prevention should be focused on identification of high-risk patients and their education including regular check-up visits in the foot clinic.

 

Key words

peripheral arterial disease, infection, diabetic neuropathy, diabetic foot

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM