Prevence a léčba tromboembolických komplikací onkologických pacientů

02/2021

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

U pacientů s onkologickým onemocněním se vyskytují tromboembolické komplikace významně častěji a jsou jedním z faktorů, které negativně ovlivňují morbiditu a mortalitu této skupiny pacientů. Tento přehled se věnuje patofyziologii trombózy u onkologicky nemocných, možnostem její predikce, profylaxe a léčby. V oblasti léčby se soustředí na současné možnosti terapie, které zahrnují použití nízkomolekulárního heparinu a přímých perorálních antikoagulancií.

 

Klíčová slova

onkologický pacient, hluboká žilní trombóza, tromboembolismus, prevence

 

SUMMARY

In cancer patients, thromboembolic complications occur significantly more frequently and are one of the factors that negatively affect the morbidity and mortality of this group of patients. This review focuses on the pathophysiology of thrombosis in cancer patients, the possibilities of their prediction, prophylaxis and treatment. In the field of treatment, he focuses on current treatment options, which include the use of low molecular weight heparin and direct oral anticoagulants.

 

Key words

cancer patient, deep vein thrombosis, thromboembolism, prevention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM