Prevence virových hepatitid

01/2017

MUDr. Věra Pellantová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové

 

SOUHRN

Virové hepatitidy patří mezi celosvětově rozšířená systémová onemocnění postihující játra. Způsobují je některé z hepatotropních virů, které mohou vyvolat zánět až nekrózu jaterní tkáně. Rozlišujeme viry přenášené fekálně orální cestou (enterální) - viry hepatitidy A, E a viry přenášené parenterálně - viry hepatitidy B, C, D. K určení viru pomůže epidemiologická souvislost, přesné určení je však založeno na laboratorním průkazu. Všechny z virů mohou vyvolat různě závažné akutní postižení jater, infekce parenterálně přenášenými viry může vést v některých případech až k chronickému jaternímu zánětu. Prevence virových hepatitid je záležitost komplexního přístupu od přísných režimových opatření po možnost imunizace proti dvěma nejrozšířenějším typům žloutenek. Prevenci hepatitid se v současné době celosvětově věnuje velká pozornost.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hepatitidy, prevence, profylaxe, doporučené postupy

 

SUMMARY

Viral hepatitis are believed to be worldwide widespread systemic disease referring to the liver. They are most commonly caused by hepatotropic viruses and result into inflammation or hepatic necrosis. Fecal-oral transmission is known for Hepatitis A, E and parenteral transmission for Hepatitis A, B, C. For specifying the virus the epidemiological linkage is helpful but for precise virus specifying the laboratory diagnostics is needed. All viruses can cause acute hepatitis of various severity, infection caused by parenteral transmission can lead into chronic inflammation. Viral hepatitis prevention is a matter of complex approach starting with regime precautions followed by choice of imunization against two most widespread hepatitis. Viral hepatitis prevention has been highly discussed topic lately.

 

KEY WORDS

hepatitis, prevention, profylaxis, guidelines

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM