Primární a sekundární prevence cévních mozkových příhod

06/2018

MUDr. Jan Fiksa

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Prevence cévních mozkových příhod je soubor opatření, která omezují či zcela eliminují výskyt cévně rizikových faktorů. Primární prevence předchází vzniku cévních mozkových příhod u osob, u kterých se doposud toto onemocnění nevyskytlo. Sekundární prevence snižuje rizika recidivy. Primární i sekundární prevence se zaměřují na rizikové faktory, které lze léčebně ovlivnit. V prvé řadě jde o nemoci srdce, hypertenzi, diabetes mellitus a hyperlipidemii. Nedílnou součástí je úprava životního stylu, zákaz kouření, pravidelná fyzická aktivita a redukce nadměrné hmotnosti i úprava stravovacích návyků. U pacientů po kardioembolické ischemické cévní mozkové příhodě jsou indikovány antikoagulační léky při individuálním posouzení benefitu a rizika léčby. Protidestičková terapie je indikována u nekardioembolických cévních mozkových příhod (výjimkou jsou především trombózy mozkových splavů). V rámci prevence po proběhlé hemoragické cévní mozkové příhodě jsou vyžadovány důsledné kontroly krevního tlaku a v případě antikoagulační terapie pečlivé monitorování koagulačních testů, případně orgánových funkcí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

prevence, cévní mozková příhoda, hypertenze, diabetes mellitus, hyperlipidemie, nemoci srdce, antikoagulační léčba, protidestičková léčba

 

SUMMARY

Stroke prevention is a complex of measures aim to reduce or eliminate vascular risk factors. Primary prevention prevents vascular disease among persons without apparent cardiovascular disease. Secondary prevention reduces risk of recurrent stroke. Primary and secondary prevention are focused on modifiable risk factors, it means heart disease, hypertension, diabetes mellitus and hyperlipidemia. Life style interventions especially include regular physical activity, improvement of diet, control of weight and quit smoking as well. Cardioembolic stroke is indicated for anticoagulant therapy after weighing risks and benefits. Antiplatelet agents are the medication of choice for the preventing of non cardioembolic stroke (excluding especially cerebral venous thrombosis). Prevention of recurrent hemorrhagic stroke involves strict control of blood pressure and in case of anticoagulant therapy careful monitoring of laboratory tests.

 

KEY WORDS

prevention, stroke, hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidemia, heart diseases, anticoagulant therapy, antiplatelet therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM