Primární nádory pleury

05/2022

MUDr. Petra Zemanová1,2; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.1; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.1; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.1

1 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Klasifikace nádorů podle WHO rozeznává tři kategorie primárních nádorů pleury: mezoteliální nádory, mezenchymální nádory a lymfomy. Mezi mezoteliálními nádory zaujímá dominantní postavení maligní pleurální mezoteliom, jehož vznik souvisí s expozicí azbestu. Níže uvedený text rozebírá zejména onkologické léčebné modality inoperabilního maligního pleurálního mezoteliomu. Z mezenchymálních nádorů se článek věnuje především solitárnímu fibróznímu nádoru, jehož biologické chování osciluje mezi indolentním nádorem a agresivním dediferencovaným nádorem s vysokým rizikem generalizace.

 

Klíčová slova

mezoteliální nádory, mezenchymální nádory, lymfomy, plurální mezoteliom

 

SUMMARY

The WHO classification recognizes three categories of primary pleural tumors: mesothelial tumors, mesenchymal tumors, and lymphoma disease. Among mesothelial tumors, malignant pleural mesothelioma is considered the most common type with majority of cases are associated with asbestos exposure. The text below discusses in details the oncological treatment modalities of inoperable malignant pleural mesothelioma. For mesenchymal tumors, this article focuses mainly on the solitary fibrous tumor, which its biological behavior ranges from an indolent tumor and-undifferentiated tumor with the development of metastases.

 

Key words

mesothelial tumors, mesenchymal tumors, lymphoma disease, malignant pleural mesothelioma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM