Přínos erdosteinu a jeho použití v kombinaci s jinými léčivy v pneumologii

02/2023

Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Erdostein je mukoaktivní látka schopná modifikovat chemické složení hlenu, zlepšovat reologické vlastnosti sputa, a dokonce i snižovat jeho celkovou denní produkci. Své využití nachází především u nemocných s chronickou obstrukční nemocí plic, a to jak u formy stabilní, tak u nemocných s rozvinutou exacerbací. Následující text pojednává o jeho farmakologických vlastnostech s přesahem do využití v běžné klinické praxi u nemocí dýchacích cest.

 

Klíčová slova

erdostein, kašel, mukolytika, expektorancia, sputum, CHOPN

 

SUMMARY

Erdosteine is a mucoactive substance capable of modifying the chemical composition of mucus, improving the rheological properties of sputum and even reducing its total daily production. It is mainly used in patients with chronic obstructive pulmonary disease, both in a stable form and in patients with a developed exacerbation. The following text discusses its pharmacological properties with an overlap to use in common clinical practice for respiratory tract diseases.

 

Keywords

erdostein, cough, mucolytic, expectorant, sputum, COPD

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM