Přínos imunoterapie v léčbě metastazujícího melanomu

03/2017

MUDr. Ilona Procházková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Přežití pacientů s metastazujícím maligním melanomem se v posledních letech výrazně zlepšilo díky cílené léčbě inhibitory BRAF a inhibitory MEK a moderní imunoterapii, která je založena na protilátkách proti kontrolním bodům imunitní reakce (tzv. checkpoint inhibitorech). První používanou protilátkou byla protilátka anti-CTLA4 (ipilimumab), která pak byla následována účinnějšími protilátkami anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) a nejnověji protilátkami anti-PD-LI. Očekávány jsou výsledky probíhajících klinických studií s kombinacemi jednotlivých protilátek a kombinacemi s cílenou léčbou.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab

 

SUMMARY

Survival of patients with metastatic malignant melanoma in recent years greatly improved thanks to the targeted treatment of BRAF and MEK inhibitors and thanks to modern immunotherapy, which is based on antibodies against checkpoints immune response (called checkpoint inhibitors). The first antibody used became anti-CTLA4 antibody (ipilimumab), followed by more beneficial anti-PD-1 antibodies (nivolumab, pembrolizumab) and most recently anti-PD-LI antibodies. Now we expected results of ongoing clinical trials with combinations of individual antibodies and combinations of targeted therapies.

 

KEYWORDS

immunotherapy, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM